Ενημέρωση

Περιληπτική Διακήρυξη του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας”

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο

«Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας».

Η αρμόδια υπηρεσία, που διεξάγει τον διαγωνισμό, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

Περίληψη της διακήρυξης θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :

 

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού