Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για το Masterplan της ευρύτερης περιοχής του Κήπου των Ηρώων» του Δήμου Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου

Συνημμένη θα βρείτε την περίληψη προκήρυξης με Α.Π.: 59201/09.11.2022,  που αφορούν στον  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για το Masterplan της ευρύτερης περιοχής του Κήπου των Ηρώων» του Δήμου Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου.