Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη συστέγαση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. με την υπ’ αριθμό 1726/24.02.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ενέκρινε τη διενέργεια Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών (Μ-214) για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη συστέγαση των υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο επί της οδού Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι.

Καταληκτική προθεσμία εγγραφής των διαγωνιζόμενων σε κατάλογο που τηρεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε ορίζεται η 17/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 16/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης του Διαγωνισμού.