Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» στην περιοχή Θέρμης Λέσβου

Συνημμένη θα βρείτε την περίληψη προκήρυξης με Α.Π.: 29169/ΤΔ2705/12.05.2022, καθώς και την διευκρίνιση επί της προκήρυξης που αφορούν στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για το έργο “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ”, στην περιοχή της Θέρμης Λέσβου.