Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων του Δήμου Λαρισαίων, με θέμα: “Αναβίωση του Ρολογιού της Λάρισας – Ανέγερση νέου Δημοτικού Ρολογιού”

Συνημμένη θα βρέιτε την περίληψη προκήρυξης με Α.Π.: 11790/18-03-2022, η οποία αφορά τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων του Δήμου Λαρισαίων, με θέμα: “ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ”.