Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου και της ευρύτερης περιοχής του νέου σταθμού Μετρό Εξάρχεια»

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ www.athensanaplasis.gr

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

1.1 Διοργανώτρια Αρχή και Αναθέτουσα Αρχή : Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.

1.2 Προϊσταμένη Αρχή του διαγωνισμού: ΔΣ της Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ.

1.3 Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνοι επικοινωνίας από τη Διοργανώτρια Αρχή : Μοσχανδρέου Κωνσταντίνος, Τσεκούρα Φωτεινή Διεύθυνση : Αγγέλου Πυρρή 5, 11527, Αθήνα Τηλ. : (+30) 2100083900 E-mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.athensanaplasis.gr

Οι προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής. Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 29 Μαΐου 2023.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00.

Συνημμένα θα βρείτε την Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού.