Ενημέρωση

Περίληψη Διακήρυξης Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών “Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών

Με τίτλο :

«Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου»

Διοργανώτρια Αρχή : ΔΕΗ ΑΕ / Διεύθυνση Λειτουργικής υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Υποβολή Προτάσεων : 14.2.2019 και ώρα 14:00

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη καθώς και το διαβιβαστικό έγγραφο.