Ενημέρωση

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού «Δημιουργία Λογότυπου για το Σήμα του Μετρό Θεσσαλονίκης»

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού με θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», (RFP-457/24), καθώς και τη διαβιβαστική επιστολή από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.