Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης “Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» παρατείνεται ως την Παρασκευή 28/09/2018.

 

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις :

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»

Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes