Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τους Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών που αφορούν στον αστικό εξοπλισμό των νησιών της ΠΕ Κυκλάδων

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών της Περιφερειακής Ενότητας που αφορούν στον αστικό εξοπλισμό Κυκλάδων.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς θα καθοριστούν σε επόμενη ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.