Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο «Ανακατασκευή και Επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης»

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Υποβολή έως 8 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.