Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «Ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (σύνδεση με έργα ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Ε.) στην οδό Πειραιώς 166, Αθήνα»

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο  Πανελλήνιου Χωροταξικού-Πολεοδομικού Διαγωνισμού Ιδεών «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 166, T.K. 118-54 ΑΘΗΝΑ».

Υποβολή έως 4 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική Ανακοίνωση.