Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, με τίτλο «Ανακατασκευή της πλατείας Δημαρχείου του Δήμου Πύλης»

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Υποβολή έως 21 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.