Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής παραδοτέων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων: «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης στην πόλη των Τρικάλων»

Σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης στην πόλη των Τρικάλων» και σύμφωνα με την με αρ. 285/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων (ΑΔΑ:733ΖΩΗ9-ΠΝΘ) σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων μετατίθεται για τις 30 Μαΐου 2018 και ώρα 15.00.