Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» (τίτλος στα αγγλικά: “Sustainable Design of Architectural Space”» από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2022-2023)

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών

έως 21 Οκτωβρίου 2022

Εκ μέρους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενημερωθήκαμε σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το νέο κύκλο σπουδών 2022-2023.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική Ανακοίνωση.


Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
53 KB