Εκπαίδευση

Παράταση προθεσμίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου – Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2021 – 2023 έως 18 Ιουνίου 2021

Παράταση προθεσμίας

έως Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Εκ μέρους του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τοπίου» του ΑΠΘ, ενημερωθήκαμε σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021 – 2023.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική Ανακοίνωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).