Ενημέρωση

Παράταση πληρωμής των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014 έως 31/08/2014

Προς ενημέρωση των ασφαλισμένων μηχανικών του Ταμείου μας και προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας τόσο των ασφαλισμένων όσο και της υπηρεσίας, ως προς την πληρωμή των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. στην συνεδρίαση του της 30/04/2014, αποφάσισε την παράταση πληρωμής των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014 έως 31/08/2014.

http://www.etaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=666:deltiotupou30042014&catid=1:2011-12-08-07-56-53&Itemid=50