Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο [Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του “Καστρακίου”]

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και του αυξημένου αριθμού συμμετοχών στον επικείμενο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, αλλά και της πληθώρας των ερωτημάτων, βάσει του άρθρου 9, παρ.4 της υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012), η Διοργανώτρια Αρχή παρατείνει τον Διαγωνισμό καθώς και τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σταδίων του Διαγωνισμού σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχόντων του Διαγωνισμού και παραλαβής των στοιχείων του Διαγωνισμού

25/05/2016

Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από τους διαγωνιζόμενους

15/04/2016

Προθεσμία απάντησης στα ερωτήματα

25/04/2016

Λήξη προθεσμίας υποβολής Προτάσεων

31/05/2016

 

  Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.           

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ