Ενημέρωση

Παράταση υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Αξιοποίησης περιβάλλοντα χώρου Παγκρήτιου Σταδίου στο Ηράκλειο Κρήτης, έως 24.07.14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Αξιοποίησης Περιβάλλοντα χώρου Παγκρήτιου Σταδίου

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τον Πανελλήνιο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα «Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρήτιου Σταδίου Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου», δόθηκε παράταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, την οποία θα βρείτε συνημμένα στο παρόν, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00.


Ανακοίνωση παράτασης

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός αξιοποίησης περιβάλλοντα χώρου Παγκρήτιου Σταδίου στο Ηράκλειο Κρήτης

pdf
78 KB