Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας»

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ) και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής) ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC προκηρύσσουν τον Διαγωνισμό με τίτλο:

Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να διατυπωθούν καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις και ιδέες που να αναδεικνύουν τους στόχους της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) για το φαρμακείο κοινότητας του 2030, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες υγείας.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές/τριες των Σχολών ή Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής των Ελληνικών και Κυπριακών Α.Ε.Ι. καθώς και οι φοιτητές/τριες αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων που σπουδάζουν σε Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Προβλέπεται η απονομή βραβείων στις 3 καλύτερες προτάσεις και η απονομή έως 4 επαίνων. Τα συνολικά έπαθλα ανέρχονται στο ποσό των 8.000 €.

Λήξη προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών είναι η 2 Μαΐου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.pharmacy2030.upatras.gr 

Επισυνάπτεται η Αναλυτική Προκήρυξη.