Ενημέρωση

Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής με τίτλο: «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» Επανένταξη και Αξιοποίηση, ΤΕΕ-ΤΚΜ, Απρίλιος 2022, Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού πολιτισμικού τοπίου, ανακοινώνει τη διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής με τίτλο «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» Επανένταξη και Αξιοποίηση, που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Συνημμένα θα βρείτε την 1η Ανακοίνωση.