Ενημέρωση

ΟΣΕΤΕΕ : Δημοσίευση Μελέτης από το ΙΝΕ για την κοινωνική επισφάλεια και την έλλειψη στέγης στην Αθήνα

Η ΟΣΕΤΕΕ σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Μελέτης, ενημερώνει για τη δημοσίευση με θέμα «Κονωνική επισφάλεια και έλλειψη στέγης στην Αθήνα». 

Επισυνάπτεται το αναλυτικό σχετικό κείμενο.