Ενημέρωση

Ορισμός προθεσμίας υποβολής προτάσεων για Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών που αφορούν στον εξοπλισμό παραλίας των νησιών της ΠΕ Δωδεκανήσου

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίστηκε προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών της Περιφερειακής Ενότητας που αφορούν στον

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

έως την 21η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.