Ενημέρωση

Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων.

Προς :

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Γεν. Γραμ. Τ. ΥΠΥΜΕΔΙ

Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης

Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης(ΔΝΣ)

Τμήμα : Α ΄

Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα

 

Θέμα:  Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων.

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει τις διαδικασίες αλλαγής του θεσμικού πλαισίου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και μελετών, που μεθοδεύονται μέσω της δημιουργίας Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, που γνωμοδοτούν σχετικά με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ερήμην των συλλογικοτήτων του τεχνικού κόσμου της χώρας.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ