Ενημέρωση

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων ΟΛΠ σχετικά με ανασχεδιασμό υπάρχοντος κτιρίου αποθηκευτικού χώρου σιτηρών (silo) και περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων / 03,04,2012

Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων ΟΛΠ σχετικά με ανασχεδιασμό υπάρχοντος κτιρίου αποθηκευτικού χώρου σιτηρών (silo) και περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων