Ενημέρωση

Οκτώβριος 2011 – Πρόσκληση Συμμετοχής σε Συνέδριο με θέμα “Δημόσιος Χώρος … Αναζητείται” και παράλληλες εκδηλώσεις – 15-30.10.2011

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Πρόσκληση συμμετοχής σε συνέδριο με θέμα “Δημόσιος Χώρος … Αναζητείται” και παράλληλες εκδηλώσεις – 15-30.10.2011

Θεσσαλονίκη