Ενημέρωση

Ημερίδα του ΤΕΕ/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης για την αειφόρο διαχείριση του νερού σε αστικές περιοχές “ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ” – 04.10.2012, Ηράκλειο Κρήτης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ημερίδα του ΤΕΕ/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης για την αειφόρο διαχείριση του νερού σε αστικές περιοχές “ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ” – 04.10.2012, Ηράκλειο Κρήτης