Ενημέρωση

Νοέμβριος 2011 – Πρόσκληση Συμμετοχής σε κύκλο σεμιναρίων με τίτλο “Σεισμική επάρκεια μνημείων” – 3-5.11.2011

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Πρόσκληση συμμετοχής σε κύκλο σεμιναρίων με τίτλο “Σεισμική επάρκεια μνημείων” – 3-5.11.2011

Θεσσαλονίκη