Ο Σύλλογος

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων

εφημερίδα Εκτός Σχεδίου

Η εκτίμηση Εκλογές 2014

Για την αναγέννηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ιστοσελίδα Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων


Tί είναι το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων είναι κίνηση του χώρου των αρχιτεκτόνων που ιδρύθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Πανεπιστημονικής των Αρχιτεκτόνων (παράταξης του ΚΚΕ, η οποία από τότε ανέστειλε τη δράση της στους αρχιτέκτονες).
Το Νέο Κίνημα συσπείρωσε όχι μόνο μέλη και φίλους του ΚΚΕ, αλλά και συναδέλφους που δείχνουν προτίμηση στις θέσεις, ή έστω σε βασικές θέσεις του, στην εν γένει στάση του, και δεν έχουν προκατάληψη απέναντι στη συνεργασία με κομμουνιστές.

Από το 2000 και μετά το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων είχε μια θεαματικά ανοδική πορεία, η οποία το 2008 ανακόπηκε, πιστεύουμε προσωρινά, με την αιφνιδιαστική απόφαση του ΚΚΕ να το διασπάσει και να επανασυστήσει την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Αρχιτεκτόνων (ΔΠΚ-Α).

Σήμερα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που παρέμειναν στο Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων έχουν αποχωρήσει ή έχουν διαγραφεί από οργανώσεις τους.

Λεπτομέρειες για τη διάσπαση, όπως και τις ανακοινώσεις τόσο του Νέου Κινήματος όσο και του ΚΚΕ μπορείτε να βρείτε στο Εκτός Σχεδίου #21 της εφημερίδας “Εκτός Σχεδίου”.

Προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία μιας ευρείας κίνησης σαν το Νέο Κίνημα είναι το μέλος της να συμμετέχει στη λήψη και τον έλεγχο εφαρμογής των αποφάσεων, να αποφασίζει αυτό για τους εκπροσώπους της, να ελέγχει τα οικονομικά της.

Να σημειωθεί ότι καθ’ όλα τα 20 χρόνια της ύπαρξής του τα έσοδα του Νέου Κινήματος προέρχονται αποκλειστικά από οικονομική ενίσχυση, που κατά καιρούς προσφέρεται από τα μέλη και τους φίλους του.

Οι συνεδριάσεις του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων κατά παράδοση ονομάζονται «ολομέλειες», όπως ονομάζονταν οι συνεδριάσεις των παρατάξεων που λειτουργούσαν συλλογικά τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της χούντας αλλά και της «Πανεπιστημονικής των Αρχιτεκτόνων» μέχρι τη δημιουργία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων το 1990.

Κάθε μέλος του Νέου Κινήματος μπορεί να εισηγηθεί και να θέσει την άποψή του σε ψηφοφορία στις ολομέλειες αυτές, για να υιοθετηθούν ή να τροποποιηθούν θέσεις της παράταξης, να αποφασιστούν ενέργειες, να οριστούν εκπρόσωποι, για να ασκηθεί κριτική, έλεγχος για τη συνέπεια των εκπροσώπων, έλεγχος των οικονομικών κ.λ.π.

Η εφαρμογή των αποφάσεων του Νέου Κινήματος που παίρνονται στις ολομέλειες είναι φροντίδα της εκλεγμένης γραμματείας της κίνησης.

Η εκπροσώπηση της παράταξης στην Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων προκύπτει από τους σταυρούς που παίρνει κάθε υποψήφιος στην περιφέρειά του, χωρίς ποτέ να έχει δοθεί (τουλάχιστον εν γνώσει της ολομέλειας και της γραμματείας) οποιαδήποτε κατευθυνόμενη «σταυροδοσία».

Οι εκπρόσωποι για το ΔΣ αποφασίζονται από την ολομέλεια, μια και, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η παράταξη λειτουργεί στο μέγιστο δυνατό επίπεδο άμεσης συλλογικότητας, δηλαδή σε επίπεδο Αττικής, από όπου, για πρακτικούς λόγους, προέρχονται και οι εκπρόσωποι στο ΔΣ.

Για τα πιο σοβαρά ζητήματα πρίν από την απόφαση της Ολομέλειας ζητείται η γνώμη των συναδέλφων της περιφέρειας. Κατά τη 20χρονη πορεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων και τις δεκάδες συνεδριάσεις του, οι ομόφωνες αποφάσεις ήταν οι συντριπτικά περισσότερες, σε πολύ λίγες περιπτώσεις αυτές πάρθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία, χωρίς να έχει υπάρξει περίπτωση απόφασης με οριακή πλειοψηφία.

Τα χρόνια που το ΚΚΕ συμμετείχε στο Νέο Κίνημα, οι εκπρόσωποι του κόμματος (όπως και κάθε άλλος) είχαν τη δυνατότητα να εισηγούνται στην ολομέλεια της παράταξης, και αυτή να αποφασίζει. Πέρα από τη δραστηριότητά του μέσα στους μαζικούς φορείς το Νέο Κίνημα έχει και αυτοτελή δραστηριότητα.

Με πρωτοβουλία του έχει οργανωθεί σειρά συναντήσεων, με τελικό αποτέλεσμα το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο “Μετασχηματισμοί της Ελληνικής Πόλης, σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθημερινή πράξη” το 2003.

Έχει εκδοθεί ο τόμος των πρακτικών του συνεδρίου αυτού. Επίσης έχει εκδοθεί το βιβλίο του Νίκου Τριάντη: Κ. Μαρξ – Φ. Ένγκελς, Κείμενα για τις Πόλεις, για τη Γη, για την Αρχιτεκτονική.

Το 2011 με πρωτοβουλία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η ημερίδα “Οι Δημόσιοι Χώροι ως Κοινωνικό Αγαθό σε Κρίση”, της οποίας τα πρακτικά έχουν εκδοθεί.

Όλες οι παραπάνω εκδόσεις διατίθενται από το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων.

Έχουμε την πεποίθηση ότι από άποψη περιεχομένου δουλειάς, θέσεών, αλλά κυρίως από την άποψη του τρόπου λειτουργίας του, το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων μπορεί να εκφράσει τους αρχιτέκτονες που ζουν από τη δουλειά τους, τους δίνει πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση και τους ενθαρρύνει να σκέπτονται, να συναποφασίζουν και να συμμετέχουν συλλογικά στη δράση, δίπλα στο κίνημα των υπόλοιπων εργαζομένων, που τόσο αναγκαίο είναι να προσανατολιστεί πολιτικά, να ξεδιπλωθεί και να δυναμώσει.

Αρχιτέκτονες που ζουν από τη δουλειά τους θεωρούμε:
1. Τους επαγγελματίες που εργάζονται ατομικά ή ομαδικά για λογαριασμό τους, δεν στηρίζεται η ύπαρξη του γραφείου τους στη μισθωτή εργασία ή το “μπλοκάκι”, και δεν επωφελούνται από δωροδοκία
2. Τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σταθερή ή συγκυριακή απασχόληση, με ΙΚΑ ή με “μπλοκάκι”
3. Τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, που δεν έχουν μετατρέψει το μισθό τους σε αργομισθία και δεν δωροδοκούνται.

Η πολιτική του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων για τη συμπόρευση των δυνάμεων που σύμφωνα με τις διακηρξεις τους θέλουν να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους μηχανικούς είναι διατυπωμένη στην απόφαση της Ολομέλειας του Ιουλίου του 2009 που δημοσιεύεται στο 23ο φύλλο του “Εκτός σχεδίου”.

Οι θέσεις του Νέου Κινήματος για όλα τα θέματα που έχει επεξεργαστεί είναι δημοσιευμένες στα φύλλα της εφημερίδας Εκτός Σχεδίου.

www.neokinima-arch.gr
[email protected]

 

Τι Σύλλογο θέλουμε

Μπορούμε;