Ο Σύλλογος

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων: Τα ψέματα της Πανεπιστημονικής

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Η Πανεπιστημονική στη φετεινή διακήρυξη, εγκαταλείπει τον συνηθισμένο σχολιασμό της δράσης μας με βάση πραγματικά γεγονότα, έστω με βαρείς και αναπόδεικτους ισχυρισμούς, και επανέρχεται στη στάση που κράτησε πριν 10 χρόνια, τότε που διέσπασε το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, σε διαστρεβλώσεις και ψέματα! Ο Συνοπτικός Απολογισμός του Νέου Κινήματος (www.neokinima.gr και στο Εκτός Σχεδίου #29 του Φεβρουαρίου 2018) δίνει προκαταβολικές απαντήσεις σε αρκετά σημεία, όμως είναι απαραίτητο να γίνουν και οι αναγκαίες διαψεύσεις:

Ψέμα πρώτο: Το Νέο Κίνημα όχι μόνο δεν συμετέσχε στο μπλόκ που συγκρότησε το προεδρείο του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αλλά και εκδήλωσε την κάθετη αντίθεσή του στη συγκρότηση του προεδρείου υποβάλλοντας συμβολικά την υποψηφιότητα του εκπροσώπου του συναδέλφου Κώστα Σκλιά για τη θέση του προέδρου!

Ψέμα δεύτερο: Η κοινή εκλογή προεδρείου στο ΔΣ του Τμήματος  Αττικής αντίθετα με το ΔΣ του Πανελλήνιου κάθε άλλο παρά κάνει “ολοφάνερη” τη “σταθερή τριπλή συνεννόηση” με τη Συσπείρωση και την ΑΚΕΑ. Είναι σαν να μας λένε ότι τα “σπάσαμε” στον Πανελλήνιο για “ξεκάρφωμα”!

Ψέμα τρίτο: Η “όψιμη διαφοροποίηση της τελευταίας περιόδου” του Νέου Κινήματος έγινε τον Δεκέμβριο του 2015, δηλαδή μετά από πάροδο χρόνου μικρότερου από το 1/3 της θητείας, με δημόσια ανακοίνωση της Ολομέλειας και παραίτηση του εκπροσώπου της παράταξης συναδέλφου Χρήστου Σελιανίτη από τη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα του ΔΣ. Η Πανεπιστημονική …διαστέλλει και συστέλλει τις περιόδους για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Ψέμα τέταρτο: “…το πρόβλημα του καταστατικού έχει αναχθεί από όλες τις παρατάξεις (ΝΔ, ΕΛΕΜ, Συσπ., Νέο Κίνημα, ΑΚΕΑ κ.λπ.) σε κύριο ζήτημα της “κακοδαιμονίας”…” του Συλλόγου. Το Νέο Κίνημα έχει την ακριβώς αντίθετη εκτίμηση σε σχέση με το καταστατικό για τη συγκεκριμένη περίοδο! Για διαφώτιση των συναδέλφων αναρτούμε σήμερα στο site μας την εισήγηση του Νέου Κινήματος που υποβλήθηκε στην αποτυχημένη καταστατική Αντιπροσωπεία της 27/5/2017, που αποδεικνύει το ψέμα αυτό (www.neokinima.gr, η εισήγηση υπάρχει και στα πρακτικά της Αντιπροσωπείας που μας έχουν αποσταλεί).

Η διακήρυξη της Πανεπιστημονικής πολύ σωστά λέει ότι οι παρατάξεις πρέπει να κριθούν “όχι μόνο από το τι έπραξαν, αλλά και από το τι “παρέλειψαν” να πράξουν.” Το Νέο Κίνημα στα πλαίσια του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έκανε ενέργειες, οι οποίες έχουν κατατεθεί υπεύθυνα με έγγραφα και έχουν με διάφορους τρόπους δημοσιοποιηθεί, με τις οποίες διαφωνεί η Πανεπιστημονική. Η Πανεπιστημονική τι “έπραξε” στα πλαίσια του Συλλόγου εκτός από το να μας λέει με διδακτικό ύφος ποιο είναι το σωστό, να καταθέτει ψηφίσματα, να εκδίδει κάθε τρία χρόνια τις ίδιες περίπου διακηρύξεις και να μας εξηγεί ότι ο Σύλλογος είναι σχεδόν άχρηστος επειδή είναι “διαταξικός φορέας”;

Όσο για την πολιτική των συνεργασιών, παρά τις αποτυχίες της προηγούμενης περιόδου, δεν θα την εγκαταλείψουμε, γιατί στην έλλειψη της οφείλεται ή όποια “απογοήτευση” και χωρίς αυτή φαίνονται “ανυπέρβλητα τα εμπόδια”, για να χρησιμοποιήσουμε τις διατυπώσεις της διακήρυξη της Πανεπιστημονικής. Απλώς την προσπάθειά μας για συνεργασίες θα την προσαρμόσουμε άλλη μια φορά στις νέες συνθήκες.

 

Οι εκπρόσωποι του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων

στα ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής

Κώστας Σκλιάς – Χρήστος Σελιανίτης