Ο Σύλλογος

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ : Για τις ασφαλιστικές εισφορές

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Πρόταση προς τη ΓΣ της 2/2/2016 του Τμήματος Αττικής με βάση απόφαση της Ολομέλειας του Νέου Κινήματος της 28ης Ιανουαρίου 2016

Επιπλέον των παγίων αιτημάτων μας, που επιδιώκουν δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με αναδιανεμητικό χαρακτήρα, προτείνουμε στις διεκδικήσεις μας να προστεθούν τα ακόλουθα συγκεκριμένα επιμέρους αιτήματα:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

            Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θεωρεί ως θετική αρχή τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα και μάλιστα με προοδευτική (με την έννοια της αριθμητικής προόδου) κλίμακα. Στις σημερινές συνθήκες, που δεν φαίνεται να βελτιώνονται τουλάχιστο θεαματικά στο άμεσο μέλλον, είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει και να αναστραφεί ο αποκλεισμός χιλιάδων συναδέλφων από το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης είναι θετική η επιβολή εργοδοτικής εισφοράς στο “μπλοκάκι”, διότι, ιδιαιτέρως σήμερα, η αποφυγή των ασφαλιστικών εισφορών είναι μια από τις βασικές αιτίες, για τις οποίες οι εργοδότες αποφεύγουν την υπαλληλική σχέση. Ειδικότερα προτείνουμε:

  1. Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για μηδενικό εισόδημα
  2. Κλιμακωτές εισφορές για εισόδημα από 0 – 20.000€ με κλίμακα 1% για κάθε 1.000 € (για 1.000€ 1%, για 2000€ 2%, για 3000€ 3%… για 20.000€ 20%)
  3. Σταθερό ποσοστό 20% για τα ψηλότερα εισοδήματα χωρίς πλαφόν αθροίσματος ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Αντίθετα, καθιέρωση προοδευτικής (με την έννοια της αριθμητικής προόδου) φορολογικής κλίμακας και επίσης επαναφορά του αφορολόγητου για όλα τα χαμηλά εισοδήματα.
  4. Στο μπλοκάκι επιβολή μόνο εργοδοτικής εισφοράς 20%. Για απασχόληση άνω των 6 μηνων με μπλοκάκι η σύμβαση έργου να μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
  5. Το σύστημα ασφάλισης να είναι στο σύνολό του αναδιανεμητικό
  6. Να επιβληθεί έλεγχος των ασφαλισμένων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2016