Ενημέρωση

Ενεργοποίηση άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4030/2011 “Νέος Τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις”

Ενεργοποίηση άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4030/2011 “Νέος Τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” (pdf)