Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη»

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το  ενημερωτικό φυλλάδιο για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη”.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και είναι χωρίς τέλη φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

http://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/index.php/prokirykseis/prokiryksi-2022-2023

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310994179

emails επικοινωνίας: [email protected] και [email protected]