Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: “Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες”

Σας ενημερώνουμε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

“Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες”

του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εισάγει νέους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2018

με περίοδο εγγραφών από 24/07/2017 έως 01/12/2017 με ηλεκτρονική υποβολή στο https://nautilus.aegean.gr

και με έντυπη υποβολή με ταχυδρομική συστημένη αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, ΠΜΣ: “Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες”,

Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ρόδος-85132, τηλ.  2241099388, 6944595966​.

 

​Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο http://archsci.aegean.gr/.

 


Αφίσα

pdf
479 KB