Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 2015 – 2017 στο ΑΠΘ. Αιτήσεις συμμετοχής δεκτές από 2 Μαρτίου έως 22 Μαΐου 2015

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015‐2017.

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει 1 Οκτωβρίου 2015.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου του ΑΠΘ