Δομή

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας

Διεύθυνση / Έδρα: Κτίριο Τ.Ε.Ε. Ξενοφώντος – 2ας Νοεμβρίου, 38001 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210/26173, 24210/26574
Fax: 24210/21944
e-mail: [email protected]
site: www.samagnesia.gr

Δ.Σ.:

Πρόεδρος : Μαρία Μπρούζγου
Αντιπρόεδρος : Άννυ Γαλανού
Γ. Γραμματέας : Ζωή Πολύζου
Ταμίας : Ολυμπία Κουτσού
Μέλη : Κωνσταντίνος Σαράντης, Κυριακή Μύρικνα, Κατερίνα Δετσίκα