Δομή

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας

Διεύθυνση / Έδρα: Λ. Αλεξάνδρας 13, 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661047245, 2661020758 / Fax 2661032612
email: [email protected] & [email protected]
site:www.corfuarchitects.gr

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Σ. Βεργής
Αντιπρόεδρος: Θ. Ρουβάς
Γραμματέας: Ν. Μπίσκος
Ταμίας: Σ. Μπιρμπίλης
Μέλη: Χρ. Καρδάκης, Μ. Κουλούρης, Λ. Βεντούρα
Αναπληρωματικά Μέλη : Α. Ρίγγα, Κ. Δαλιάνης