Ο Σύλλογος

Καταγγελία για τη Biennale

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει τη διαδικασία, που ακολουθεί το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το θέμα της Biennale ως μεθοδευμένη και διαβλητή.

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων θα αποχωρεί από τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ όταν θα συζητιέται το θέμα της Biennale μέχρι να συνεδριάσει η Ολομέλειά του για συνολική τοποθέτηση.

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων

26/1/2016