Ενημέρωση

Κατάλογος κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ΥΠΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοινοποιείται ο κατάλογος κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών της παρ. 3 του άρθρου 12 της ΥΑ Οικ 26804/2011 για τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μελετών Αστικού Σχεδιασμού και Έργων Διαμόρφωσης-Ανάπλασης Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων, για το 2014-16, που καταρτίστηκε από την τριμελή επιτροπή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΤΕΕ και ΥΠΕΚΑ

(AΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ με αρ.πρωτ. Οικ 30364/19.06.2014).

Στον κατάλογο αυτό αναγράφονται τα ονόματα των κριτών, οι κατηγορίες μελετών που έχουν επιλέξει – το πολύ δύο (2) – και οι γεωγραφικές περιφέρειες προτίμησής τους.

Κατ’ έτος, κάθε κριτής του καταλόγου μπορεί να συμμετέχει, μετά από κλήρωση, σε μια μόνο κριτική επιτροπή Διαγωνισμού, της κατηγορίας, ή των κατηγοριών, που έχει επιλέξει.

Η περίοδος ισχύος του καταλόγου είναι από 26/06/2014 έως 26/06/2016