Ενημέρωση

Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Σχεδιασμός των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης”

Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Σχεδιασμός των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης”