Αρχιτέκτων

Website ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ + ΚΟΥΛΑ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Αρχιτεκτονικές μελέτες, επίβλεψη, αυτεπιστασία κατασκευής

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός εμπειρίας άνω των 10-15 ετών με πολύ καλή γνώση auto-cad και θεμάτων μελέτης εφαρμογής, κατά προτίμηση με γνώσεις ΝΟΚ, Κτιριοδομικού, Πυρασφάλειας και Αδειών. Θα εκτιμηθεί γνώση Αγγλικών. Θα ζητηθούν βιογραφικό, portfolio και συστάσεις από προϋπηρεσία.

To apply for this job email your details to nvratsanos@gmail.com