Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • Αθήνα

Website MARI GOGA Architecture

Το γραφείο MARI GOGA Architecture ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία -5+ έτη, για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d (Αutocad) και 3d (Sketch Up εναλλακτικά Rhino ή 3D Studio max και Vray), Adobe Suite.

·         Ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση

·         Εξοικείωση με τους πολεοδομικούς κανονισμούς και τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών

·         Εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής και κατασκευαστικά σχέδια

·         Καλή γνώση αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας συνοδευόμενα από ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο: [email protected]

To apply for this job email your details to info@marigoga.com