ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Website CONSORTIS

Η Consortis αναζητά νέο συνεργάτη για τη συμμετοχή του στην εκπόνηση δημοσιων και ιδιωτικών μελετών, μικρής και μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών κειμένων, προϋπολογισμών και άλλων παραδοτέων.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • 3ετή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Πολύ καλή γνώση λογισμικών 2D + 3D
  • Δεξιότητες χειρισμού  Photoshop, Illustrator, InDesign
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Αυτοπεποίθηση και ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
  • Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Δίπλωμα οδήγησης (Κατηγορίας Β)

To apply for this job email your details to info@consortis.gr