Ενημέρωση

Ημερίδα με θέμα “Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχτεκτονικός Σχεδιασμός” – 23.01.2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής για ημερίδα με θέμα “Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” που διοργανώνουν η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 23.01.2012 στην Αθήνα