Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης (συνεχιζόμενης) ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    06 / 07 / 2017    &    ώρα    6.00 μμ
&
ΤΕΤΑΡΤΗ    12 / 07 / 2017    &    ώρα    6.00 μμ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29).
  4. ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ.
  5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

 

Πρακτικά 49ης (συνεχιζόμενης) Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (12.7.2017)