Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ    12 / 02 / 2018    &    ώρα    8.00 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ.
  4. ΕΚΛΟΓΕΣ 2018.
  5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

 

Πρακτικά 55ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (12.2.18)


ΗΔ 12.02.18

pdf
185 KB