Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα 260915

Θέμα:  Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα

Σχετ.: το με Α.Π. 50612 / 24-07-15 έγγραφό μας.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, με το προαναφερόμενο σχετικό έγγραφό μας, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην Καβάλα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 στην αίθουσα ΤΕΕ / Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας (Βότση 2, Καβάλα), ώρα 10.00 πμ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επαγγελματικά δικαιώματα.
  2. Συζήτηση για τα καταστατικά ζητήματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Προσκαλούμε όλα τα Τμήματα και τους Συλλόγους να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση του Συντονιστικού, καθώς τα θέματα είναι μείζονος σημασίας και να στηρίξουν τις δράσεις της «Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής» με θέμα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια ή «Κτίρια της Λήθης», που οργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας.

Στοχεύοντας στην άρτια προετοιμασία του, παρακαλούμε, αν υπάρχουν εισηγήσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να σταλούν έγκαιρα (ηλεκτρονικά) στα γραφεία του Συλλόγου (e-mail: [email protected] ή [email protected]), ώστε να προωθηθούν σε όλα τα Τμήματα και Συλλόγους.

 

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ