Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ    01 / 11 / 2016    &    ώρα    5.30 μμ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
  4. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
  5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 38ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (01.11.2016)