Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τετάρτη 22.7.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    22 / 07 / 2015    &    ώρα    5.30 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES».
  4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ.
  5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
  6. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.
  7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (22.07.2015)