Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    19 / 10 / 2016    &    ώρα    5.30 μμ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
  4. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
  5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ